Laden...

Succes

→ Winkelwagen bijgewerkt

Info

→ Winkelwagen bijgewerkt

Succes

E-mail verzonden!

Fout

E-mail niet verzonden!

Fout

Artikel niet meer op voorraad!

Fout

Succes

Succes

Fout

Verbinding van
Hart tot Hart!

Meld je nu aan!Meer info


Over ons

Team Care Bears is zeer verheugd met jouw bezoek aan onze website! Ongetwijfeld hebben wij dan ook veel met elkaar gemeen. Wij vinden het namelijk net zo belangrijk als jij dat ieder mens, ongeacht leeftijd, afkomst, religie, sociaaleconomische status, beperking e.d. als volwaardig burger kan deelnemen aan deze maat-schappij.

Nederland is aan het vergrijzen, verhoudingsgewijs komen er steeds meer ouderen. De komende decennia zullen ouderen met niet-westerse achtergrond een sterk groeiende plek gaan innemen in onze samenleving. Hierdoor neemt ook de vraag toe naar passende zorg en ondersteuning voor deze doelgroep. Vanwege de toenemende druk op de burger wat betreft zelfredzaamheid, krijgen oudere migranten het door hun verhoogde kwetsbaarheid extra zwaar. De afstand tussen deze kwetsbare ouderen en de buitenwereld wordt steeds groter en een sociaal isolement is in veel gevallen het gevolg. 

Care Bears Amsterdam is een kleurrijke informele zorgorganisatie, speciaal gericht op kwetsbare niet-westerse ouderen in stadsdeel Nieuw-West. Het Care Bears project biedt deze ouderen ondersteuning, waardoor zij uit hun langdurig sociaal isolement komen. Om dit doel te bereiken worden de ouderen één-op-één gekoppeld aan onze meertalige vrijwilligers genaamd Care Bears. Deze vrijwilligers spreken dezelfde taal als de ouderen en kennen de cultuur. Zij ondernemen samen met de kwetsbare ouderen laagdrempelige en cultuurspecifieke activiteiten. Hierbij ligt de focus met name op het vergroten van de zelfredzaamheid. Oudere migranten kunnen door de ondersteuning van onze betrokken Care Bears, langer zelfstandig in hun eigen omgeving blijven wonen. Ook verbetert hun kwaliteit van leven.

Het is onze missie om actief bij te dragen aan een sterkere en vitalere lokale samenleving. Een samenleving waarin iedereen meetelt en elk individu een waardevol leven kan leiden. Dát is wat Team Care Bears nastreeft voor de steeds groter wordende doelgroep niet-westerse ouderen in stadsdeel Nieuw-West. Iedereen telt mee, iedereen doet mee!

Wij houden je graag op de hoogte over de ontwikkelingen van het Care Bears project. Meld je daarom hier aan voor onze nieuwsbrief! Volg ons ook op Facebook en Instagram.

Take care!